ارزوی دوست

سیب می خواهـــد دلــش ...

 آنکه بی حساب عاشـــق است ...

امــا نمی داند ...!

کـــرم دارد روزگـــار مـا !

/ 2 نظر / 37 بازدید
saeed

مگر ميشود آدمي كه از خاك آفريده شده كرم نداشته باشه؟؟؟ مثل هميشه عالي بودي[گل]